top of page

Projekty.

Jsme zapojení do národních a mezinárodních projektů. Jsme partnery, kteří se v projektech zaměřují na aplikovaný výzkum v zemědělství, poradenství, šíření výsledků a přenos znalostí do praxe.

bottom of page