top of page

ECO-READY

ECO-READY Living lab PROBIO - klimatická změna, biodiverzita, potravinová bezpečnost

ECO-READY - systém dohledu a včasného varování v reálném čase jako součást celoevropské komunikační sítě pro zajištění bezpečnosti potravin.


Podpora schopnosti potravinového systému zajistit potravinovou bezpečnost tím, že umožní včasné přizpůsobení vznikajícím výzvám vyplývajícím ze změny klimatu, klimatických extrémů a různých systémových otřesů.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page