top of page
NÁVRAT PTÁKŮ A HMYZU DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO

1. dubna 2022 8:00:00

Zkušenosti s biopásy, co jsou to obohacené biopásy, ukázka jejich zakládání a vlivu na bezobratlé i obratlovce - podpora dravců a sov a jejich dopad na populace hlodavců v zemědělské krajině, společná instalace poštolníků - výsledky monitoringů ptáků, opylovačů a vegetace na ekologických farmách v okolí - představení Prvního BIO regionu v ČR (projekt FrameWork)

Program

bottom of page