top of page

Search Results

Pro „“ bylo nalezeno 17 položek

 • Ke stažení. | Czech Organics

  Ke stažení. 25. 5. 2023 KATALOG INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A POSTUPŮ PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 21. 4. 2023 AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH

 • Ekologické Zemědělství | Poradenství | Czech Organics | Česko

  CZECH ORGANICS KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ A VÝZKUM EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Naše služby. Naše služby Poradenství Poskytujeme komplexní poradenství na míru v oblasti ekologického zemědělství. Věda a výzkum Podílíme se na výzkumu ekologického zemědělství. Přenášíme nejnovější poznatky zemědělského výzkumu do praxe. Propagace Publikace, překlady, přednášky, články, tvorba videí a grafických materiálů. Šíříme ekologické zemědělství. Více Náš tým. +420 776 881 630 Jednatel, poradce pro EZ Jan Trávníček travnicek@czechorganics.com +420 735 075 480 Spoluzakladatel, poradce pro EZ Adam Brezáni brezani@czechorganics.com +420 723 864 596 Spoluzakladatel, poradce pro EZ Michael Vrána vrana@czechorganics.com +41 62 511 49 41 Spoluzakladatel Urs Niggli urs.niggli@agroecology.science Naši partneři.

 • Naše služby. | Czech Organics

  Naše poradenské služby. OPTIMALIZACE OSEVNÍCH SLEDŮ OPTIMALIZACE OSEVNÍCH SLEDŮ S OHLEDEM NA ZACHOVÁVÁNÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI, VYUŽÍVÁNÍ MECHANIZACE, VÁPNĚNÍ A VÝŽIVY, OPTIMALIZACE MANAGEMENTU STATKOVÝCH HNOJIV A MEZIPLODIN S OHLEDEM NA VYUŽITÍ PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN. ODBĚRY A ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ VE SPOLUPRÁCI S RAKOUSKOU LABORATOŘÍ TB UNTERFRAUNER. KLASTROVÁNÍ PŮDNÍCH CELKŮ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ PŮDNÍCH ANALÝZ, ODBĚR PŮDNÍCH VZORKŮ, FRAKČNÍ ANALÝZA (+100 FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH PARAMETRŮ), IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAHRNUJÍCÍ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ, DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU ROSTLIN A PŮDY, A UDRŽITELNÉ NAVYŠOVÁNÍ VÝNOSŮ. VÝŽIVA ROSTLIN A ZVYŠOVÁNÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI VÝBĚR A SLOŽENÍ VHODNÝCH VÍCESLOŽKOVÝCH VÁPENATÝCH HNOJIV A MIKROŽIVIN, VÝTAŽKY Z KOMPOSTŮ A MIKROORGAISMŮ, INOKULACE OSIV, AKTIVNÍ MOBILIZACE ŽIVIN, PROSPĚŠNÉ MIKROORGANISMY. MECHANIZACE V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI MECHANIZACE PRO REDUKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY, MECHANICKOU REGULACI JEDNOLETÝCH A VÍCELETÝCH PLEVELŮ A SECÍCH STROJŮ. VÝBĚR VHODNÝCH ODRŮD A MEZIPLODINOVÝCH SMĚSÍ DOPORUČENÍ ODRŮD VHODNÝCH PRO UDRŽITELNÉ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NÁVRH MEZIPLODINOVÝCH SMĚSÍ NA MÍRU VE VZTAHU K OSEVNÍMU SLEDU A POTŘEBÁM STAVU PŮDY. OPTIMALIZACE PŮDNÍCH BLOKŮ VE SPOLUPRÁCI S ČZU/CPZ A VÚMOP, OPTIMALIZACE HOSPODAŘENÍ VE VZTAHU K ZÁBĚRU MECHANIZACE, VĚTRNÉ A VODNÍ EROZI A PLNĚNÍ DZES 5, SPOTŘEBĚ PALIVA, SPOTŘEBĚ OSIV, PŘÍSTUPU NA POLE A LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PŮDNÍCH BLOKŮ. Poradenská síť Czech Organics. CELOROČNÍ TERÉNNÍ PORADENSTVÍ. Setkávání po celý rok dle potřeb jednotlivých farem. PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ A ZAHRANIČNÍ EXKURZE Několikrát ročně organizujeme pravidelné setkávání zemědělců a zahraniční exkurze v rámci poradenské sítě Czech Organics. NEUSTÁLE V KONTAKTU. Jsme neustále v kontaktu s našimi zákazníky. WhatsApp, Facebook, Padlet a iNaturalisst jsou základní platformy pro výměnu informací. ZAPOJENÍ DO VÝZKUMU Možnost zapojení do aplikovaného výzkumu ekologického zemědělství v ČR. Anchor 1 Ceník služeb. Celodenní poradenství. Zahrnuje přípravy a čas na cestách 6 000 Kč Celoroční poradenství. Zahrnuje 5 celodenních návštěv, přípravy, podporu online a na telefonu, čas na cestách od 50 000 Kč Individuální poradenství. Fyzicky i online 500 Kč/hod Při poradenství na farmách si účtujeme cestovní náklady vypočtené na základě platných směrnic. První online schůzka (1 hod) je vždy zdarma . Kontaktujte nás.

 • Události

  Události. 25. května 2023 10:00 čtvrtek PROGRAM DNÍ OTEVŘENÝCH NA EKOFARMĚ PROBIO 2023 Je tu program dní otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO! O konkrétních termínech podzimních akcí budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.czechorganics.com , www.ekofarmaprobio.cz , Facebooku a LinkedInu. Těšíme se na setkání! Více 21. dubna 2023 8:00 pátek AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond regionální odbor Brno, Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., (ZERA) si Vás dovolují srdečně pozvat na první ze seminářů s exkurzí v rámci cyklu. Mechanické regulace plevelů v ekologickém zemědělství a specifika přechodu z konvenčního zemědělství na ekologické z pohledu regulace plevelů (SIUZ a CZECH ORGANICS). Více 10. listopadu 2022 8:00 čtvrtek WORKSHOP 22 - Organická hmota „Budoucnost organické hmoty pro půdy v ČR – kompost, statková hnojiva, digestát, kaly“ Více 21. října 2022 8:00 pátek MEZIPLODINY Den otevřených dveří zaměřený na meziplodiny, dynamiku a mobilizaci živin, vhodné metody zakládání a ukončování meziplodin v EZ. Více 20. října 2022 7:00 čtvrtek Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření - výměna zkušeností 2-denní seminář v Náměšti nad Oslavou a na ekofarmě PROBIO Velké Hostěrádky Více 16. září 2022 8:00 pátek REGULACE VYTRVALÝCH PLEVELŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Řešení pro šťovík a pcháč v ekologickém zemědělství. 16.9. od 10:00 na Ekofarmě PROBIO ve Velkých Hostěrádkách. Více 18. července 2022 8:00 pondělí PROHLÍDKA ODRŮD PŠENICE SETÉ A PŠENICE ŠPALDY VHODNÝCH DO EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Prohlídka odrůd pšenice seté a pšenice špaldy vhodných do ekologickém zemědělství, který se uskuteční v úterý 21.6.2022 od 10:00 v rámci demonstračních dnů na EKOFARMĚ PROBIO. Více 20. června 2022 8:00 pondělí PROGRAM ZBÝVAJÍCÍCH DNÍ OTEVŘENÝCH DNÍ DVEŘÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2022 NA EKOFARMĚ PROBIO 4/6 - 21.6. Prohlídka odrůd pšenice seté a pšenice špaldy vhodných do ekologického zemědělství. 5/6 - 16.9. Princip falešného setí jako mechanicko – biologického způsobu eliminace vytrvalých plevelů. 6/6 - 21.10. Meziplodiny jako zásobárna živin a dynamika uvolňování živin z meziplodin. Více 6. května 2022 8:00 pátek VÝŽIVA FOSFOREM A MIKROPRVKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Výživa fosforem a mikroprvky v ekologickém zemědělství, v pátek 6.5.2022 od 10:00 v rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO. Více 22. dubna 2022 8:00 pátek MECHANICKÁ OCHRANA ÚZKOŘÁDKOVÝCH POROSTŮ V EZ V rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO přinášíme jedinečnou možnost vidět různé typy mechanické kultivace úzkořádkových porostů na jednom poli. Více 1. dubna 2022 8:00 pátek NÁVRAT PTÁKŮ A HMYZU DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO Zkušenosti s biopásy, co jsou to obohacené biopásy, ukázka jejich zakládání a vlivu na bezobratlé i obratlovce - podpora dravců a sov a jejich dopad na populace hlodavců v zemědělské krajině, společná instalace poštolníků - výsledky monitoringů ptáků, opylovačů a vegetace na ekologických farmách v okolí - představení Prvního BIO regionu v ČR (projekt FrameWork) Více

 • Kontakt. | Czech Organics

  Kontakt. Adresa Lipová 39, Staré Město, 788 32, ​Česká Republika Kontaktní osoba Jan Trávníček +420 776 881 630 info@czechorganics.com Fakturační údaje Czech Organics, s.r.o Lipová 39, Staré Město, 788 32 IČO: 10690298 Datová schránka h6wewxf

 • PROGRAM DNÍ OTEVŘENÝCH NA EKOFARMĚ PROBIO 2023

  < Zpět PROGRAM DNÍ OTEVŘENÝCH NA EKOFARMĚ PROBIO 2023 25. května 2023 10:00:00 Je tu program dní otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO! O konkrétních termínech podzimních akcí budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.czechorganics.com , www.ekofarmaprobio.cz , Facebooku a LinkedInu. Těšíme se na setkání! Program Zobrazit

 • AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH

  < Zpět AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH 21. dubna 2023 8:00:00 Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond regionální odbor Brno, Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., (ZERA) si Vás dovolují srdečně pozvat na první ze seminářů s exkurzí v rámci cyklu. Mechanické regulace plevelů v ekologickém zemědělství a specifika přechodu z konvenčního zemědělství na ekologické z pohledu regulace plevelů (SIUZ a CZECH ORGANICS). Program Zobrazit

 • WORKSHOP 22 - Organická hmota

  < Zpět WORKSHOP 22 - Organická hmota 10. listopadu 2022 8:00:00 „Budoucnost organické hmoty pro půdy v ČR – kompost, statková hnojiva, digestát, kaly“ Program Zobrazit

 • PROGRAM ZBÝVAJÍCÍCH DNÍ OTEVŘENÝCH DNÍ DVEŘÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2022 NA EKOFARMĚ PROBIO

  < Zpět PROGRAM ZBÝVAJÍCÍCH DNÍ OTEVŘENÝCH DNÍ DVEŘÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2022 NA EKOFARMĚ PROBIO 20. června 2022 8:00:00 4/6 - 21.6. Prohlídka odrůd pšenice seté a pšenice špaldy vhodných do ekologického zemědělství. 5/6 - 16.9. Princip falešného setí jako mechanicko – biologického způsobu eliminace vytrvalých plevelů. 6/6 - 21.10. Meziplodiny jako zásobárna živin a dynamika uvolňování živin z meziplodin. Program Zobrazit

 • MECHANICKÁ OCHRANA ÚZKOŘÁDKOVÝCH POROSTŮ V EZ

  < Zpět MECHANICKÁ OCHRANA ÚZKOŘÁDKOVÝCH POROSTŮ V EZ 22. dubna 2022 8:00:00 V rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO přinášíme jedinečnou možnost vidět různé typy mechanické kultivace úzkořádkových porostů na jednom poli. Program Zobrazit

 • NÁVRAT PTÁKŮ A HMYZU DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO

  < Zpět NÁVRAT PTÁKŮ A HMYZU DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO 1. dubna 2022 8:00:00 Zkušenosti s biopásy, co jsou to obohacené biopásy, ukázka jejich zakládání a vlivu na bezobratlé i obratlovce - podpora dravců a sov a jejich dopad na populace hlodavců v zemědělské krajině, společná instalace poštolníků - výsledky monitoringů ptáků, opylovačů a vegetace na ekologických farmách v okolí - představení Prvního BIO regionu v ČR (projekt FrameWork) Program Zobrazit

 • PROHLÍDKA ODRŮD PŠENICE SETÉ A PŠENICE ŠPALDY VHODNÝCH DO EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

  < Zpět PROHLÍDKA ODRŮD PŠENICE SETÉ A PŠENICE ŠPALDY VHODNÝCH DO EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 18. července 2022 8:00:00 Prohlídka odrůd pšenice seté a pšenice špaldy vhodných do ekologickém zemědělství, který se uskuteční v úterý 21.6.2022 od 10:00 v rámci demonstračních dnů na EKOFARMĚ PROBIO. Program Zobrazit

bottom of page