top of page

1. 4. 2022

NÁVRAT PTÁKŮ A HMYZU DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO

První den otevřených dveří na Ekofarma Probio je tu!


V pátek 1.4. se ponese v duchu podpory biodiverzity v zemědělské krajině.


- zkušenosti s biopásy, co jsou to obohacené biopásy, ukázka jejich zakládání a vlivu na bezobratlé i obratlovce - podpora dravců a sov a jejich dopad na populace hlodavců v zemědělské krajině, společná instalace poštolníků - výsledky monitoringů ptáků, opylovačů a vegetace na ekologických farmách v okolí - představení Prvního BIO regionu v ČR (projekt FrameWork)

bottom of page