top of page
Výživa sírou v ekologickém zemědělství

24. května 2024 8:00:00

Rádi bychom vás pozvali na první letošní den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 24.5.2024 na Ekofarmě PROBIO ve Velkých Hostěrádkách. Tématem bude výživa sírou v ekologickém zemědělství. Hlavním přednášejícím bude Ing. Jindřich Černý, Ph.D. z Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin při České zemědělské univerzitě v Praze.


Program dne bude následující:


Dopolední blok:

Význam síry ve výživě rostlin. Možnosti zásobního hnojení a foliární aplikace v ekologickém zemědělství. Vliv na výnos. Představení výsledků komparativních rozborů rostlin tří plodin od rakouské laboratoře Bodenökologie.


Odpolední blok:

Exkurze na pole. Představení pokusů foliární výživy sírou v obilninách, jeteli a hrachu v ekologickém zemědělství. Vyhodnocení stavu porostů a indikace případných deficitů ve výživě.


Pokud se chcete zúčastnit, prosíme o včasnou a závaznou registraci prostřednictvím formuláře.

Více

bottom of page