top of page
Redukované zpracování půdy - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách

30. června 2023 8:00:00

Zveme vás na další den otevřených dveří, který se v pátek 30.6.2023 bude konat na demonstrační farmě MZe EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách. Téma akce je redukované zpracování půdy se zaměřením na zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách.


Na farmě se připravujeme na první letošní sklizeň, konkrétně jetele nachového na osivo. Dlouhodobě se daří ihned po jeteli založit porost pohanky obecné nebo čiroku dvoubarevného na druhou sklizeň. Toto má pozitivní vliv na ziskovost hospodaření v rámci osevního sledu a také se tak maximalizuje doba s půdním pokryvem v průběhu roku.


Založení letních plodin na druhou sklizeň v erozně ohrožených podmínkách má svá specifika. Na demonstračním dni budou k vidění technologie splňující protierozní nařízení DZES 5, jejichž základem je žádné nebo minimální narušení půdního profilu s vytvořením mulče z posklizňových zbytků na povrchu půdy:

  • přímé setí do strniště,

  • mělká podmítka talířovým podmítačem Väderstad Carrier s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče,

  • praktická ukázka využití systému Treffler - precizní radličkový podmítač TGA a precizní kultivátor TF s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče.


Nově jsou výše zmiňované technologie podpořeny v rámci 33.73 - Investice do zemědělských podniků.

Více

bottom of page