top of page
IMPLEMENTACE PROSTOROVÉ OPTIMALIZACE NA FARMĚ

27. října 2023 8:00:00

V rámci očekávaných změn v erozní vyhlášce, u kterých bude hrát významnou roli v rámci půdoochranných technologií zmenšování pozemků v kategoriích SEO, MEO1 a MEO2, se již nyní Ekofarma PROBIO rozhodla pro dělení půdních bloků na menší produkční a mimoprodukční plochy. Na plochách SEO bude výměra pozemků menší než 10 ha na MEO1 a MEO2 menší než 15 ha. Ačkoli je tento krok částečně reakcí na připravovanou vyhlášku, Ekofarma PROBIO ho podniká i z dalších ekologických důvodů, například pro podporu přirozených škůdců, omezení větrné eroze, a zadržování vody v krajině. Zvýšení efektivity práce je další z očekávaných přínosů. Přijďte se podívat na realizaci pilotního projektu připravovaného ve spolupráci s VÚMOP a CPZ/ČZU.


Dopolední blok

  • Ing. Jiří Kapička - Význam prostorových dat pro zemědělce v kontextu erozní vyhlášky 2024+.návrhy řešení dělení půdních bloků ve Velkých Hostěrádkách ve vztahu k místním podmínkám
    jaké jsou možnosti vytváření efektivních protierozních opatření

  • doc. Václav Brant Ph.D. - Environmentálně technické plochy (ETP) - důležitý pilíř prostorové optimalizace půdních blokůnávrh a řešení ETP - šíře pásů s ohledem na technické prostředky farmy a místní podmínky, možnosti ozelenění
    současné možnosti robotizace pro ETP
    sukcese plevelů na ETP

Odpolední blok

  • Ing. Michael Vrána - Představení změn v dělení půdních bloků v terénu, využívání navigačních systémů, výzvy a doporučení pro praxi


V případě zájmu prosíme o včasnou a závaznou registraci.

Více

bottom of page