top of page
REGENERATIVNÍ ≠ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - Den otevřených dveří - EKOFARMA PROBIO

15. září 2023 8:00:00

Připojte se k nám a zúčastněte se obohacující diskuse, ve které se budeme zabývat rozdíly mezi ekologickým a regenerativním zemědělstvím. Jako ekologičtí zemědělci dodržujeme přísné předpisy, které zajišťují, že naše produkty neobsahují syntetické látky a jsou produkovány v souladu s přírodou. 


Nedávný nárůst popularity regenerativního zemědělství však vedl k určitým nejasnostem. Zatímco jeho zastánci ho obhajují zejména pro jeho důraz na ukládání uhlíku a zdraví půdy s využitím “šetrnější” mechanizace, je nutné si uvědomit, že na rozdíl od ekologického zemědělství, regenerativní postupy v současné době postrádají konzistentní legislativu, standardizaci a certifikaci. Jak je to s ukládáním uhlíku do půdy? Má samotné zpracování půdy tak zásadní vliv jak je prezentováno? 


Mimo jiné v sektoru ekologického zemědělství rostou obavy z mírnějšího postoje k použití syntetických látek v regenerativním zemědělství a z toho, že se zdá být příliš úzce zaměřeno na problematiku týkající se ukládání uhlíku. 


Jsme přesvědčeni, že ekologické zemědělství je nejen základem regenerativního zemědělství, ale že je ze své podstaty regenerativní.  


Hlavní řečníkem bude Dr. Martin Weismeier z bavorského institutu LFL s prezentací výsledků 30-ti letého výzkumu ukládání půdního uhlíku v profilu 0 - 60 cm a opatření, které jsou v tomto ohledu nejefektivnější. Diskuse se bude účastnit náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., a diskuzi povede Ing. Jiří Urban - současný ředitel sekce rostlinné výroby na ÚKZÚZ. 


Prosíme o včasnou registraci a těšíme se, že tyto zásadní souvislosti společně prodiskutujeme na této akci. Překlad do češtiny zajištěn. 


K této tématice jsme také připravili krátký úvod: Ekologické a regenerativní zemědělství – dva přístupy, jeden cíl - CTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Více

bottom of page